Assalamu’alaikum. Ustadz, bagaimana hukumnya ketika suami meminta istri membantu mencari mai’isyah (uang), sementara yang diberikan suami cukup untuk kehidupan sehari-hari? Mohon penjelasannya. Syukron (Ummu Fathan)

Wa’alaikumussalam warahmatullah. Jika suami menyuruh istri untuk membantu mencari uang bersama-sama dengan suaminya dan tidak melanggar hukum Allah, seperti tidak menampakkan keindahan badan istri di tengah khalayak umum, tidak berjual beli dengan cara yang haram, tidak bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya atau istri diberi pekerjaan di rumah, seperti dibuatkan toko atau pekerjaan lainnya yang tidak mengganggu kewajiban istri dirumah dengan anak-anaknya dan tidak melupakan ibadahnya. Insya Allah hal itu boleh-boleh saja. Mudah-mudahan tergolong dalam ketaatan kepada suami dalam hal yang baik. Rasulullah bersabda: “Apabila wanita itu shalat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya, ‘Silahkan engkau masuk surga melewati pintu yang kamu sukai.’” (HR. Abu Nu’aim dalam al-Hilyah, dishahihkan oleh al-Albani dalam al-Misykat 2/239 No. 3254)

Wallahu a’alam Bishawab

Sumber: al-Mawaddah Shafar 1438 H –Vol. 102